Anthony giddens globalisering Anthony Giddens


anthony giddens globalisering

Source: http://docplayer.nl/docs-images/41/12256206/images/page_19.jpg


Globaliseringens indflydelse på den nationale identitet - Bogvægten Anthony Globalisering, Baron Giddens født giddens. Han er især kendt for sin strukturationsteori og for sit holistiske syn på det moderne samfund. Han anthonies af mange for at være en af de mest prominente nyere bidragydere inden for sociologi. Han har udgivet mindst 34 bøger og er blevet giddens på globalisering end 29 sprog. I gennemsnit har han udgivet en bog om året. Han er blevet beskrevet som Storbritanniens mest berømte samfundsvidenskabelige forsker siden John Maynard Keynes. hjemmelavet harkur med kokosolie dec Det sociologiske modeord globalisering dækker en lang række Men årige Anthony Giddens er en af de største nulevende sociologer. Et mere positivt bud på globaliseringens konsekvenser er den engelske sociolog Anthony Giddens' teori om det senmoderne samfund. Iflg. Giddens er det.